Wat als uw bedrijf stil komt te liggen?

Na een brand, storm of inbraak heeft u als ondernemer materiële schade. Het gevolg van zo’n schade kan zelfs zijn dat uw zaak tijdelijk dicht moet. Dat kost u omzet terwijl u uw medewerkers wel moet doorbetalen. Het risico hiervan is te verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Hierbij raden wij u wel aan om goed te kijken naar de voorwaarden en wees extra alert wanneer u zich tegen de gevolgen van wateroverlast wilt verzekeren.

Een bedrijfsverzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een goederen- en inventarisverzekering of een gebouwenverzekering. Waar deze producten de materiele schade vergoeden, is de bedrijfsschadeverzekering er voor de gevolgen van deze schade.

Wat is er verzekerd bij een bedrijfsschadeverzekering?

Bij de bedrijfsschadeverzekering zijn de financiële gevolgen gedekt voor wanneer uw bedrijf stilvalt. De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan uw gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang. U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. U krijgt een vergoeding voor de vaste kosten die doorliepen terwijl uw bedrijf stillag, zoals de huur en de salarissen. En voor extra kosten die u gemaakt heeft om uw bedrijf draaiende te houden, of weer op gang te brengen.

Wat is er niet verzekerd?

Bij een bedrijfsschadeverzekering bent u niet verzekerd voor aardbevingen, overstromingen, slijtage of constructiefouten.

Is uw bedrijf goed verzekerd?

Wilt u meer informatie ontvangen over de zakelijke verzekeringen en wat deze verzekering voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op!