Heeft u een verzekering bij Onderlinge Waterland? Dan is het goed om te weten dat er enkele spelregels over de premie zijn. U leest ze in onze algemene voorwaarden en hier op onze website. Let op, de regelingen in de algemene voorwaarden zijn leidend.

Mocht het u niet lukken om binnen de gestelde termijn uw premie te voldoen. Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen per mail: conny.veenboer@onderlingewaterland of telefonisch 0299-401578

 • Op uw polis staat hoeveel premie u moet betalen. Daarnaast betaalt u poliskosten en assurantiebelasting.
 • De hoogte van uw premie bepalen we op het moment dat u de verzekering afsluit. Dit doen we aan het einde van iedere contractsduur opnieuw. En ook als u de verzekering wijzigt.
 • U kiest zelf de betalingsperiode: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
 • Bij een betalingsperiode korter dan een jaar, kunnen wij u vragen om te betalen per automatische incasso.
 • Betaalt u per automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag van uw rekening af. Dat doen we rond de premievervaldatum (dat is de datum waarop de premie bij ons binnen moet zijn). We gaan ervan uit dat er dan voldoende saldo op uw rekening staat.
 • Betaalt u niet via automatische incasso? Dan ontvangt u voorafgaand aan iedere betalingsperiode een betalingsverzoek. U moet de premie binnen 30 dagen daarna betalen.
 • Betaalt u de eerste premie niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw premie alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan gaat uw verzekering niet in, en bent u niet verzekerd.
 • Betaalt u een volgende premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum? Kunnen wij de premie niet van uw rekening afschrijven? Of laat u de afgeschreven premie op uw rekening terugboeken? Dan ontvangt u een verzoek om de premie binnen 14 dagen alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan bent u niet verzekerd, vanaf de dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als u de premie binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, dan ontvangt u een tweede herinnering. Hierin staat dat wij de verzekering beëindigen als u de premie niet binnen 2 maanden betaalt.
 • Betaalt u alsnog de achterstallige premie binnen deze 2 maanden? Dan bent u de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd. U blijft onverzekerd over de periode dat u niet betaald had.
 • Als wij kosten moeten maken omdat u te laat betaalt, berekenen we die aan u door. Wij berekenen ook de wettelijke rente over premie die u te laat betaalt.
 • Betaalt u de achterstallige premie niet? Dan beëindigen wij uw verzekering per de dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als wij de verzekering beëindigen omdat u de premie niet betaalt, moet u dit melden bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. U kunt daardoor moeilijker een nieuwe verzekering afsluiten.

Heeft u problemen met het betalen van de premie(s)? Voor hulp bij uw schulden kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij uw gemeente. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. De gemeente kijkt of ze u kan helpen bij uw schulden. Meer informatie over schuldhulpverlening kunt u hier vinden.