Tag Archief van: Corona

Corona en de doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Corona en de dekking op de doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering
De reisadviezen met betrekking tot het Corona-virus wijzigen constant, een negatief reisadvies is allang geen onzeker voorval meer.
In dit nieuwsbericht willen wij u nogmaals informeren  wat de gevolgen zijn voor de doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Eerdere berichten over dit onderwerp hadden betrekking op de eerste golf van het Corona-virus. De uitzonderingen die werden genoemd in deze berichten zijn niet meer van toepassing.

De belangrijkste onderwerpen met betrekking tot onze polisvoorwaarden zetten wij in dit nieuwsbericht nogmaals voor u op een rij.

Code Rood en Oranje (= ‘negatief reisadvies’)
De hoofdregel is dat uw reisverzekering  geen dekking biedt voor reizen naar landen waarvoor een negatief reisadvies geldt.  Dit is het geval bij Code Rood en Code Oranje.
Voor landen met Code Oranje geldt een negatief reisadvies ténzij het gaat om een noodzakelijke reis. De reisverzekering geeft daarom alleen dekking voor reizen naar een Code Oranje gebied wanneer het om een noodzakelijke reis gaat. Bijvoorbeeld in verband met het overlijden van iemand in de 1e lijn die in het buitenland woont. Neemt u voor de zekerheid voor vertrek altijd eerst even contact met ons op.

Code Geel
Voor reizen naar landen met Code Geel is er dekking onder de reisverzekering.
Ook is er dekking voor geneeskundige kosten wanneer u opgenomen moet worden als gevolg van Corona (uiteraard mits medische kosten zijn meeverzekerd). Krijgt u Corona en wordt u hierdoor dusdanig ziek dat medische behandeling noodzakelijk is? Dan beschouwen wij dit als ‘ernstige ziekte’* conform de polisvoorwaarden.
Extra kosten die u moet maken zijn alleen verzekerd wanneer deze het gevolg zijn van een ernstige ziekte* die u zelf treft. Krijgt u Corona en wordt u dusdanig ziek dat u moet worden opgenomen? Dan zijn de extra kosten verzekerd (tot de maximale vergoeding zoals genoemd in de polisvoorwaarden).
Het gaat bijvoorbeeld om € 250 voor reiskosten naar het ziekenhuis en telefoonkosten etc.
Repatriëring onder de reisverzekering is alleen verzekerd wanneer u ernstig ziek* wordt of een ongeval krijgt tijdens de vakantie.
Uiteraard moet er altijd eerst contact opgenomen worden met de SOM Helpservice.

Wanneer gedurende de reis Code Geel wijzigt naar Code Oranje en verzekerde wil of moet terug naar Nederland, dan is voor deze repatriëring geen dekking.

Annuleringskosten
Annulering omdat de reis in verband met Corona niet door kan gaan was en blijft onverzekerd. Wij verzekeren alleen annulering voor gebeurtenissen genoemd in tabel 5 van de polisvoorwaarden. Wanneer een verzekerde ernstig ziek* wordt als gevolg van Corona is dit wel verzekerd. Een machtiging tot het opvragen van medische informatie moet dan worden overlegd.

Langer verblijf
Komt er een nieuwe golf in het land waar verzekerde zich begeeft en moet de verzekerde als gevolg hiervan langer blijven of in quarantaine? Maar is hij niet ‘ernstig ziek’ en is er geen medische behandeling noodzakelijk? Dan is er geen dekking voor extra verblijfskosten.
Extra verblijfskosten zijn verzekerd als gevolg van een ernstige ziekte*, een ongeval of een natuurramp. Verder zijn extra verblijfskosten wel verzekerd als gevolg van lawine, mist, abnormale sneeuwval of door een staking bij een vervoersonderneming.

*Ernstige ziekte is een ziekte die zonder directe behandeling niet geneest, en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan hebben. Zie de polisvoorwaarden voor de volledige begripsomschrijving.