Storm Schade

We zijn nog maar net bekomen van storm Ciara en storm Dennis is al weer onderweg.  Heeft u schade door de storm?
Meldt u dit dan via Schade melden of stuur ons een mail. 
Wij zullen u melding zo snel mogelijk in behandeling nemen, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen.

Is de schade zo groot dat er u of anderen gevaar lopen, neemt u dan contact op met de hulpdiensten.