Hart voor de Club

U heeft hart voor de Club? Wij ook!
Veel verenigingen vechten om financieel gezond te blijven. Een teruglopend ledenaantal en stijgende overheadkosten zijn hiervan vaak de oorzaak. Subsidies van de overheid zijn weggevallen en aankloppen bij de middenstand doen verenigingen niet graag. Daarom ontwikkelde de Onderlinge Waterland een sponsoringmodel, dat alleen winnaars kent. Want wij voelen ons betrokken bij onze omgeving en willen u en uw vereniging graag ondersteunen.

Voor informatie neem contact op met onze medewerkers, ook zijn wij ten alle tijden bereid om het één en ander toe te lichten bij uw bestuur.