Save the date: 16 april algemene ledenvergadering

Op dinsdag 16 april organiseren wij de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal gehouden worden in Van der Valk Hoorn. Aan het begin van de ALV zal Karolien Hendriks ons bijpraten over de voortgang van de werkzaamheden van de Alliantie Markermeerdijken.