Verwerking van persoonsgegevens

 Als u zaken doet of gaat doen met Onderlinge Waterland | De Veenhoop, verwerken we uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u ons e-mailt, op onze website kijkt of een verzekering afsluit. U kunt er op rekenen dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over u als mens. Bijvoorbeeld uw naam, leeftijd, adres, geboortedatum of telefoonnummer. Ook ‘lichamelijke’ gegevens – bijvoorbeeld over uw stem, vingerafdruk of gedrag – zijn persoonsgegevens.

Als verzekeraar, moeten we soms ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Het gaat dan om gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid. Hebben we gegevens van een arts nodig? Dan moeten we u eerst om toestemming vragen. Ook kan het gaan om gegevens over uw strafrechtelijk verleden. Maar, we vragen alleen naar de gegevens van de afgelopen 8 jaar als u een verzekering aanvraagt.

Soms verstrekken we uw gegevens aan derden. Om de overeenkomst, zoals een verzekering of hypotheek, tussen u en ons uit te kunnen voeren. Of omdat we dat van de wet moeten. Het gaat dan bijvoorbeeld om: uw adviseur, externe dienstverleners of overheidsinstanties (Belastingdienst, UWV).

Bij het verwerken van uw gegevens houden we ons aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.  Ook melden we onze verwerkingen van gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder het nummer 1062245 (OVM SOM U.A.) en 1062233 (SOM Coöperatie).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening naar u toe uit te voeren. Zoals het afsluiten van een verzekering. Het uitbetalen van een schadebedrag. Of het regelen van een hypotheek.
 • Om interne (statistische) analyses uit te voeren. Zo kunnen we onze producten en diensten voor klanten verbeteren.
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren, zoals het aanbieden van andere producten en diensten van de Onderlinge.
 • Om fraude te bestrijden. Daarvoor kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van verzekeringsmaatschappijen in Nederland.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 • U mag weigeren dat we uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten gebruiken. Stuur ons een verzoek per post (zie hieronder voor het adres).
 • U mag uw gegevens die we van u verwerken inzien, laten corrigeren of zelfs verwijderen. Stuur ons daarvoor een schriftelijk verzoek én een kopie van uw legitimatiebewijs per post of e-mail naar:
  Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland | De Veenhoop U.A.
  Raadhuisstraat 1, 1474 HG Oosthuizen
 • Klachten nemen wij serieus en zullen wij ook met veel zorg in behandeling nemen, mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de interne klachtenafhandeling dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder het nummer 1062245 (OVM SOM U.A.) en 1062233 (SOM Coöperatie).

Als u uw gegevens wilt inzien, krijgt u, na dat u zich bij ons op kantoor heeft kunnen identificeren,  binnen vier weken een kopie van uw gegevens. Doet u een verzoek voor correctie of verwijdering, ook dan krijgt u binnen vier weken van ons een reactie of we instemmen met uw verzoek.