Veel gestelde vragen asbest.

Per 01-01-2018 plaatsen wij clausule B99 ‘Vervangingskosten bij asbestschade’ op alle eigen brandverzekeringen.  Alle verzekerden met een brandverzekering van Onderlinge Waterland hebben hier inmiddels bericht van ontvangen.

Omdat de plaatsing van deze clausule nogal wat vragen op kan roepen hebben we hieronder een lijstje gemaakt met veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen, wij nemen graag de tijd om u één en ander duidelijk en persoonlijk uit te leggen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken door de overheid verboden in Nederland, omdat asbestdeeltjes die vrijkomen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierdoor neemt de levensduur van deze daken sterk af. De noodzaak om dit te verzekeren is daarom ook minder.

Om te voorkomen dat verzekeraars nieuwe daken gaan vergoeden voor daken die toch op korte termijn vervangen zouden moeten worden, is er nu deze clausule.

Deze clausule is er dus ook om te voorkomen dat de premies voor alle verzekerden stijgen, als verzekeraars zouden opdraaien voor deze kosten.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren al enige tijd een asbestclausule, of hebben aangegeven die te gaan hanteren, vergelijkbaar met die van Onderlinge Waterland. Er zijn enkele verzekeringsmaatschappijen die nog geen asbestclausule hanteren, maar zij zullen op zeer korte termijn volgen.

Als de schade is veroorzaakt door een gedekt evenement dan geldt het volgende:

Allereerst de opruimingskosten van de beschadigde asbestdelen.

Ook krijgt u een vergoeding voor de vervangingskosten van de beschadigde asbestplaten. Vanaf 01.01.2018 worden deze vervangingskosten tot een bepaald maximum percentage vergoed. Dit percentage loopt elk jaar iets af. Dat ziet er zo uit:

 • Schade in 2018: maximaal 60%
 • Schade in 2019: maximaal 50%;
 • Schade in 2020: maximaal 40%;
 • Schade in 2021: maximaal 30%;
 • Schade in 2022: maximaal 20%;
 • Schade in 2023: maximaal 10%;
 • Schade in of na 2024: geen vergoeding.

De volgende kosten krijgt u niet vergoed:

 • De opruimingskosten voor het verwijderen van onbeschadigde asbestdaken en –platen. Ook als u deze opruimingskosten maakt op last van de overheid, bent u hiervoor niet verzekerd.
 • De saneringskosten die optreden door het vrijkomen van asbestdeeltjes, waardoor de grond of het water bij of onder uw woning of ander gebouw is vervuild. Zoals kosten voor reiniging, opruiming, opslag, vernietiging en vervanging van grond, grondwater en oppervlaktewater.
 • Vervangingskosten voor onbeschadigde dakdelen en/of dakplaten, ook als dit op last van de overheid gebeurt.

U krijgt een vergoeding voor de vervangingskosten van de beschadigde asbestplaten, tot het in de asbestclausule genoemde maximum percentage. Het opruimen van de beschadigde asbestplaten wordt ook vergoed.

Voor het verwijderen, vervangen en opruimen van onbeschadigde asbestdaken en –platen wordt geen  vergoeding gegeven, ook niet als het dak op last van de overheid vervangen moet worden.

Opruimingskosten zijn: noodzakelijke kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van beschadigde asbestdelen op het erf van verzekerde. De schade moet zijn ontstaan door een op de polis verzekerde gebeurtenis.

Opruimingskosten zijn er niet alleen voor het opruimen van asbest, maar voor het opruimen van alle restanten na een schade. Per geval zal moeten worden bekeken wat er met de opruimingskosten op de polis moet gebeuren. Heeft u namelijk een uitgebreide gevaren (UGV) dekking voor het gebouw, dan is hiervoor standaard 10% van het verzekerd bedrag verzekerd.

Heeft u alleen een brand- en/of stormdekking, dan is hierin niet standaard de dekking opgenomen voor de opruimingskosten. Deze moeten dan apart worden meeverzekerd.

Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hoeft dit niet in alle gevallen aan ons door te geven. U dient het wel door te geven als u:

 • opruimingskosten als apart object heeft meeverzekerd.
 • als het asbest dak is vervangen voor nieuwe platen en er zonnepanelen op het dak zijn gekomen. Deze worden dan op de polis vermeld. Neem in bovenstaande gevallen contact met ons op.

Dit hoeft u voor de verzekering niet aan te tonen. Het kan echter zijn dat u dit bij een andere (overheids)instantie wel aan moet kunnen tonen. Het is daarom aan te raden betreffende stukken te bewaren.

U kunt dit het beste navragen bij een erkend (bouw)bedrijf, asbest saneerder of een specialist in asbestinventarisatie.

Omdat niet van alle klanten bekend is of er sprake is van een asbest dak, hebben wij op alle polissen deze clausule vermeld. Wij willen er zeker van zijn dat alle klanten op de hoogte zijn van deze regeling.

Het kan zijn dat u als huurder een tuinhuis of schuur heeft geplaatst. Dit heet huurdersbelang. Huurdersbelang is standaard voor € 6.000,- meeverzekerd op uw inboedelverzekering. Als het tuinhuis of de schuur een asbest dak heeft geldt de clausule ook hiervoor.

Het kan zijn dat u als huurder een tuinhuis of schuur heeft geplaatst. Dit heet huurdersbelang.  Huurdersbelang is standaard voor € 6.000,- meeverzekerd op uw inboedelverzekering. Als het tuinhuis of de schuur een asbest dak heeft geldt de clausule ook hiervoor.

Nee. Het verbod op asbest daken vanaf 2024 geldt alleen voor daken die in direct contact staan met de buitenlucht. Gevelplaten zijn hierop een uitzondering. Hiervoor geldt het verbod (nog) niet.

Nee, de gevelpanelen zijn (nog) niet verplicht om te verwijderen. De clausule geldt daar dus niet voor.

Ja, u kunt uw verzekering opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Als u vóór 1 januari 2018 opzegt, zullen wij de polis beëindigen per 01.01.2018.

Als u uw verzekering elders gaat onderbrengen, raden wij u aan DUIDELIJK na te vragen hoe asbest daar verzekerd is en/of wanneer zij verwachten een asbestclausule te gaan hanteren.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken door de overheid verboden in Nederland, omdat asbestdeeltjes die vrijkomen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierdoor neemt de levensduur van deze daken sterk af. De noodzaak om dit te verzekeren is daarom ook minder.

Om te voorkomen dat verzekeraars nieuwe daken gaan vergoeden voor daken die toch op korte termijn vervangen zouden moeten worden, is er nu deze clausule.

Deze clausule is er dus ook om te voorkomen dat de premies voor alle verzekerden stijgen, als verzekeraars zouden opdraaien voor deze kosten.

Omdat we steeds dichter bij 2024 komen, neemt de economische levensduur van het asbestdak af. Uiteindelijk zou het dak niets meer waard zijn, dus daarom geeft de verzekeraar hier ook een steeds lagere vergoeding voor.

Door het asbestverbod loopt de levensduur van een asbestdak loopt tot maximaal 2024. Hoe dichter we bij 2024 komen, des te minder waarde het asbestdak heeft. Dit is de economische levensduur. Het verwerken en bewerken van asbest is sinds 1994 verboden. Dat betekent dat de asbestdaken op 01-01-2024 30 jaar oud zijn en daarmee economisch zijn afgeschreven.

De feitelijke levensduur kan onder de meest gunstige condities langer zijn dan 30 jaar. De overheid houdt hiermee geen rekening.

U bent door de overheid verplicht om het asbest te verwijderen vóór 2024.

Om te voorkomen dat verzekeraars nieuwe daken gaan vergoeden voor daken die toch op korte termijn vervangen zouden moeten worden, is er nu deze clausule.

Deze clausule is er dus ook om te voorkomen dat de premies voor alle verzekerden stijgen, als verzekeraars zouden opdraaien voor deze kosten.

Omdat we steeds dichter bij 2024 komen, neemt de economische levensduur van het asbestdak af. Uiteindelijk zou het dak niets meer waard zijn, dus daarom geeft de verzekeraar hier ook een steeds lagere vergoeding voor.

Door het asbestverbod loopt de levensduur van een asbestdak loopt tot maximaal 2024. Hoe dichter we bij 2024 komen, des te minder waarde het asbestdak heeft. Dit is de economische levensduur. Het verwerken en bewerken van asbest is sinds 1994 verboden. Dat betekent dat de asbestdaken op 01-01-2024 30 jaar oud zijn en daarmee economisch zijn afgeschreven.

De feitelijke levensduur kan onder de meest gunstige condities langer zijn dan 30 jaar. De overheid houdt hiermee geen rekening.

De hoeveelheid asbest die wordt opgeruimd is de afgelopen jaren flink gestegen.
Voor de overheid reden om vast te houden aan 2024. Wij stemmen onze voorwaarden en clausules daar op af.