De organisatie

 Waarom naar een ander als het onderling kan?

De Onderlinge Verzekerings Maatschappij Waterland en Omstreken U.A., kortweg Onderlinge Waterland, heeft intussen een behoorlijke naamsbekendheid verworven. De gehanteerde premies zijn zo in het oog springend voordelig dat maar liefst 35% van alle verzekeringen bij een onderlinge verzekeringsmaatschappij wordt afgesloten, dus ook bij de Onderlinge Waterland.

 Wat is een onderlinge verzekeringsmaatschappij?

Een onderlinge verzekeringsmaatschappij is een bij notariële acte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging zonder winstoogmerk, die zich zoals blijkt uit de statuten ten doel stelt met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten en bovendien de democratische kenmerken heeft van een vereniging.

De verzekering zonder winstoogmerk

De verklaring voor het succes is het product: uitstekende verzekeringsvoorwaarden tegen een lage premie. Dat is mogelijk omdat de Onderlinge Waterland een maatschappij is zonder winstoogmerk. De winst is bestemd voor u als lid/verzekerde en niet voor de aandeelhouders, zoals bij vele commerciële verzekeringsmaatschappijen het geval is. Een verschil, dat kenmerkend is voor een onderlinge, waarmee ook u uw voordeel kunt doen! Ieder jaar wordt een deel van de winst aan de leden uitgekeerd in de vorm van een bepaalde restitutie op de premie.

Scherpe premies

De onderlinge manier van werken, waarbij het maken van winst geen doel op zich is, zijn de verzekeringspremies laag. Niet alleen vanwege lage premies, maar ook door de goede verzekeringsvoorwaarden, coulante schadeafwikkeling en een persoonlijke benadering, weten vele particulieren en bedrijven de weg naar de onderlinge verzekeringsmaatschappij te vinden. Zoals u ziet: een verzekering bij de Onderlinge Waterland biedt vele voordelen.

Zekerheid zonder risico

De Onderlinge Waterland en alle andere onderlinge verzekeringsmaatschappijen in Nederland hebben de door hen verzekerde risico’s bij gedegen en solide herverzekeringsmaatschappijen ondergebracht. Deze herverzekering plus de in vele jaren opgebouwde reserve geeft u zekerheid en continuïteit. En om welke verzekering het ook gaat: bij de onderlinge heeft u de garantie van een uitstekende polis, goede service en lage premies.

De maatschappij met het vertrouwde gezicht

Onze medewerkers kennen de plaatselijke omstandigheden. Dat bevordert een sterke betrokkenheid bij al uw vragen op verzekeringsgebied. Niet onbelangrijk in een branche waarbij onderling vertrouwen een grote rol speelt. Bovendien woont uw verzekeringsexpert in uw directe omgeving en dat is wel zo praktisch als u onverhoopt een schade heeft. Eén telefoontje en wij staan voor u klaar. Kortom, de Onderlinge Waterland is al meer dan 130 jaar het vertrouwde gezicht op het gebied van verzekeringen voor heel veel inwoners van de Gemeente Edam-Volendam, en de voormalige gemeenten Zeevang, Ransdorp, Zunderdorp en daarbuiten.

Door de maatregelen met betrekking tot het Corona virus heeft het bestuur na overleg met de RvC besloten dat de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks in april plaatsvindt, dit jaar niet door zal gaan. Al onze leden zullen hier persoonlijk bericht over ontvangen. Hieronder vindt u, zoals u van ons gewend bent, de digitale stukken. 

Bijlagen ledenvergadering

Notulen ALV 2020
2020 Verslag Raad van Commissarissen
Onderlinge bestuursverslag 2020
Jaarrekening 2020
Samenvatting cijfers 2020
Brief aan relaties i.v.m. samenwerking de Veenhoop

Ons Bestuur

Voorzitter

de heer W.A.M. Duijn

Secretaris 

de heer W. Vos

Penningmeester

de heer J.P. Dekker


De Raad van Commissarissen

Voorzitter

de heer J.G.M. Buijs

Vice voorzitter

de heer R. Bakker

Secretaris

de heer K.Beets

Lid Raad van Commissarissen

de heer P. Oranje

Compliance Officer

de heer W.F. van Voorst