Onderlinge Waterland & De Veenhoop slaan de handen ineen

Betreft: de toekomst van Onderlinge Waterland

 

Geachte relatie,

 

In onze brief van 8 maart 2021 heeft het bestuur u geïnformeerd over beginnende  fusiebesprekingen met onze collega Onderlinge De Veenhoop uit Wognum. Na een aantal bijeenkomsten zijn beide besturen van mening dat een fusie de continuïteit van de dienstverlening aan de leden van De Veenhoop en Waterland het beste kan waarborgen en willen verdergaan onder de naam Onderlinge Waterland | de Veenhoop.
De werkwijze, verzekeringsportefeuille, structuur en bedrijfsvoering van beide Onderlingen sluiten naadloos op elkaar aan. Hierdoor blijven alle leden verzekerd van eenzelfde professionele, praktisch handelende en direct bereikbare verzekeraar. Met een uitstekende solvabiliteit!

Op dit moment hebben de Bestuurders van beide Onderlingen en de Raad van Commissarissen van Waterland het Fusievoorstel en de Toelichting op het fusievoorstel ondertekend en zijn de concept statuten opgesteld. Dit alles met medewerking van notariskantoor Abma Schreurs.

Deze stukken (met bijlagen) zijn nu ter inzage gelegd bij de Kamer van Koophandel. Wij verwachten half november een verklaring van geen bezwaar te ontvangen van de KvK, waarna wij eind november u de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering willen toesturen. In deze vergadering vragen wij  uw goedkeuring voor de fusie. Voor Waterland is de vergadering gepland op 15 december. Noteert u dit vast in uw agenda?

Ingangsdatum van de fusie: 1 januari 2022.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@onderlingewaterland.nl

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur

Onderlinge Waterland,