Meer zorgen om bedrijfsongevallen bij de ondernemer

Een werknemer die door een bedrijfsongeval uitvalt, u moet er niet aan denken. Natuurlijk omdat een werknemer van u een ongeluk heeft gehad, maar ook omdat u een medewerker mist. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk is het laatste steeds vervelender en daardoor maken ondernemers zich meer zorgen over bedrijfsongevallen.

De sectoren die het meeste kans hebben op een bedrijfsongeval zijn de bouw en de industrie (met zware machines). Bedrijfsongevallen komen ook voor in andere sectoren door uit te glijden of te struikelen als gevolg van te zwaar tillen. De gevolgen kunnen uiteenlopend zijn, waarvan blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden uiteraard het zwaarste zijn.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het voorkomen van een bedrijfsongeval is natuurlijk het beste. Om de kans op een bedrijfsongeval te verkleinen, bent u als ondernemer verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie op te stellen. Hierin staan de risico’s die uw werknemers kunnen oplopen en de te treffen maatregelen om een ongeval te voorkomen. Voldoet u hier niet aan? Dan kan de Arbeidsinspectie u een boete opleggen.

Aansprakelijkheid

In Nederland krijgt een werknemer een grote bescherming als het gaat om bedrijfsongevallen. Zo bent u, als werkgever, aansprakelijk wanneer u uw zorgplicht niet heeft gedragen. Voorbeelden hier van zijn; Zijn er voldoende voorzorgmaatregelen getroffen voor een veilige werkomgeving? Is het duidelijk wat de gevaren zijn? Is het duidelijk hoe er met een machine gewerkt moet worden? Worden de machines gecontroleerd? Als ondernemer ben je niet aansprakelijk wanneer een werknemer opzettelijk roekeloos gedrag vertoond, maar dit is niet snel het geval.

Verzekeren

Het is aan te raden om zakelijke verzekeringen af te sluiten. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een verzekering voor wanneer een werknemer van u een schadevergoeding eist naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Naast deze verzekering zijn er ook andere mogelijkheden om u te verzekeren. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemers veel op de weg zijn of een collectieve bedrijfsongevallenverzekering.

Wilt u meer weten over zakelijke verzekeringen? Neem dan contact met ons op via 0299 401578, mail naar info@onderlingewaterland.nl of breng een bezoekje aan ons op Raadhuisstraat 1 in Oosthuizen.