Hoe voorkomt u een schoorsteenbrand?

Wanneer een schoorsteen goed is aangelegd en onderhouden zal een schoorsteenbrand beperkt blijven tot een schoorsteenbrand. Schoorstenen worden namelijk getest op het doorstaan van een schoorsteenbrand. Desondanks is in 10% van de woningbranden, de schoorsteen de oorzaak.

Woningbrand door de schoorsteen

Wanneer u uw kachel al een tijdje gebruikt is er kans op een creosootlaag in het kanaal. Wanneer deze laag voldoende dik is en in brand raakt, kan de temperatuur oplopen tot 1000°C. Als de schoorsteen onjuist is aangelegd, kunnen materialen aan de buitenzijde van de schoorsteen worden aangestraald en in de brand vliegen. Er is dan sprake van een brand buiten de schoorsteen, met alle gevolgen van dien.

Voorkomen

U kunt een woningbrand door een schoorsteenbrand voorkomen door een aantal maatregelen te nemen.

Aanleg van het rookkanaal

Het is belangrijk dat uw rookkanaal wordt aangebracht conform de montagehandleiding. Deze montage moet voldoen aan de NEN 6062:2017. Deze handleiding vermeld welke afstanden er gehouden moeten worden tussen rookkanaal en brandbare materialen. Door een juiste aanleg zal een schoorsteenbrand in de meeste gevallen bij een schoorsteenbrand blijven.

Stookgedrag

Het stookgedrag is van belang om de creosootlaag te voorkomen/te beperken. Zo is het belangrijk om hout minimaal 1 tot 3 jaar te drogen, gebruik te maken van hout welke weinig hars bevat en om geen gebruik te maken van geverfd hout, nat hout, geïmpregneerd hout, kranten, plastics en rubber.

Elke soort hout heeft weer een eigen droogtijd. U kunt de volgende droogtijd per houtsoort hanteren:

Houtsoort Droogtijd
Populier, Den 1 jaar
Linde, Spar, Berk, Els, Wig 1,5 jaar
Fruitboom, Beuk 2 jaar
Eik 2,5 jaar

Onderhoud

Naast de juiste aanleg en het juiste gebruik van hout, is het ook belangrijk om het rookkanaal op de juiste manier te onderhouden:

  • Door jaarlijks uw schoorsteen laten vegen
  • Bij intensief (dagelijks) gebruik maak van uw kachel, dan raden wij u aan om een 2e veegactie te laten plaatsvinden in maart
  • Bij een rieten dak zal er altijd vanaf boven laten vegen, hierdoor kan de vonkenvanger ook gecontroleerd worden. De vonkenvanger is bij rieten daken verplicht!
  • Laat het rookkanaal eens in de 3 jaar inwendig controleren door middel van een camera inspectie