Help! Mijn huis verzakt!

Lange, droge zomer
Al jaren is bekend dat woningen in Nederland verzakken. De lange, droge zomer van 2018,  heeft er echter voor gezorgd dat het aantal verzakkende huizen fors is toegenomen. Als het grondwaterpeil daalt kunnen woningen met een houten paalfundering ten prooi vallen aan een schimmel of een bacterie die het hout aantast,  waardoor verzakkingen kunnen ontstaan.

Sinds de afgelopen, droge zomer zien we ook steeds vaker meldingen van verzakkingen van huizen die op “op staal” zijn gefundeerd, met andere woorden: direct op de ondergrond. Door de lage grondwaterstand klinkt het klei in, waardoor de bodem daalt en je huis verzakt.

Het zijn vooral de huizen van vóór 1970 die een risico lopen, één op de vier dreigt te verzakken. De schade die huizen oplopen door een verzakking lopen uiteen van klemmende deuren tot scheuren in muren en vloeren. Een woning kan bij ernstige verzakking zelfs onbewoonbaar worden.

Dekt mijn woonhuisverzekering schade door verzakking?
Nee, helaas,  de woonhuisverzekering vergoedt alleen schade die door een plotselinge gebeurtenis veroorzaakt wordt, zoals storm of brand. Verzakkingen ontstaan juist door een langlopend natuurverschijnsel. Als huiseigenaar bent u dus zelf verantwoordelijk voor de fundering van uw woning.

Op de website van het  Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek kunt terecht voor meer informatie.