Bij Onderlinge Waterland | De Veenhoop vinden wij het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Door middel van dit onderzoek gaan wij onze schadeafhandeling optimaliseren waardoor dit nog beter bij u aansluit. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 2 minuten en is geheel anoniem.


Vraag 1 van 4

Schaal 1 (zeer lastig) tot 10 (zeer makkelijk)
Voer een nummer in van 1 tot 10.