Sinds 1 juli 2021 is de annuleringsdekking van de reisverzekering tijdelijk verruimd. Deze verruiming wordt per 1 januari 2022 omgezet naar een blijvende uitbreiding. De overige dekkingen blijven ook in 2022 gelijk. Dit betekent dat SOM wel dekking biedt voor niet Corona-gerelateerde schades in Code Oranje en Rood gebieden. Corona-gerelateerde schades blijven uitgesloten wanneer het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor de bestemming geeft.

Wij zetten de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij.

Dekking onder de module Annuleringskosten

Besmetting van verzekerde

Is een verzekerde besmet met het coronavirus op het moment dat hij (bijna) op vakantie gaat? Dan betalen wij de kosten van annulering.

De verzekerde moet hiervoor in ieder geval aanleveren:

 • De uitslag van een officiële coronatest: dit is een door het RIVM goedgekeurde PCR- of antigeentest. Een zelftest is niet voldoende;
 • De boekingsnota;
 • De annuleringsnota;

Let op: betaalt de reisorganisatie een restitutie voor de annulering? Dan verrekenen wij dit met onze uitkering

Overige annuleringsredenen in verband met Corona

De uitbreiding van de dekking geldt alleen voor verzekerden die vanwege een positieve testuitslag niet op vakantie kunnen. De uitsluiting voor schade als gevolg van een epidemie of een pandemie blijft gelden voor de overige annuleringsredenen die verband houden met Corona. Het maakt daarbij niet uit of de schade direct of indirect is ontstaan door Corona.

Dekking onder de Doorlopende Reisverzekering
(inclusief module Medische Kosten)

Code Groen en Geel

 • Voor reizen naar landen met Code Groen of Geel is er dekking onder de reisverzekering.
  Ook is er dekking voor geneeskundige kosten wanneer iemand opgenomen moet worden als gevolg van Corona (uiteraard mits medische kosten zijn meeverzekerd).
 • Krijgt verzekerde Corona en wordt verzekerde hierdoor dusdanig ziek dat medische
  behandeling noodzakelijk is? Dan beschouwen wij dit als ‘ernstige ziekte’* conform de polisvoorwaarden.
 • Extra kosten die iemand moet maken zijn alleen verzekerd wanneer deze het gevolg zijn van een ernstige ziekte* die de verzekerde zelf treft. Krijgt verzekerde Corona en wordt hij dusdanig ziek dat hij moet worden opgenomen? Dan zijn de extra kosten verzekerd (tot de maximale vergoeding zoals genoemd in de polisvoorwaarden). Het gaat bijvoorbeeld om € 250,00 voor reiskosten naar het ziekenhuis en telefoonkosten etc.
 • Repatriëring onder de reisverzekering is alleen verzekerd wanneer de verzekerde ernstig ziek* wordt of een ongeval krijgt tijdens de vakantie. Uiteraard moet er contact opgenomen worden met de SOM Helpservice.
 • Wanneer gedurende de reis Code Groen of Geel wijzigt naar Code Oranje en verzekerde wil of moet terug naar Nederland, dan is voor deze repatriëring geen dekking.

Code Oranje en Rood

 • SOM biedt wel dekking voor niet Corona-gerelateerde schades wanneer de verzekerde reist naar een gebied waarvoor in verband met Corona een Oranje of Rood reisadvies afgegeven is door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Schades die wel verband houden met Corona zijn niet verzekerd.
 • Is er een Oranje of Rood reisadvies afgegeven met een andere reden dan Corona? Dan is er geen dekking onder de reisverzekering.
  Langer verblijf
 • Komt er een nieuwe golf in het land waar verzekerde zich begeeft en moet de verzekerde als gevolg hiervan langer blijven of in quarantaine? Dan vergoeden wij de redelijke kosten die een verzekerde hiervoor moet maken.
 • Extra verblijfskosten zijn verder verzekerd als gevolg van een ernstige ziekte*, een ongeval of een natuurramp. Verder zijn extra verblijfskosten wel verzekerd als gevolg van lawine, mist, abnormale sneeuwval of door een staking bij een vervoersonderneming.

*Ernstige ziekte is een ziekte die zonder directe behandeling niet geneest, en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan hebben. Zie de polisvoorwaarden voor de volledige begripsomschrijving.