Informatie Algemene Ledenvergadering

Oosthuizen, 17-03-2020

Geacht lid,

Door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus heeft het bestuur na overleg met de RvC  besloten dat de Algemene Leden Vergadering, die voor april op de agenda stond, dit jaar niet door zal gaan. We nemen geen enkel risico met betrekking tot de gezondheid van onze leden, partners en medewerkers. Uiteraard zullen alle stukken betreffende de ledenvergadering op onze website geplaatst worden. U kunt de stukken hier downloaden.

U kunt de stukken ook telefonisch bij ons opvragen via 0299-401578.  We sturen de stukken dan per post naar u toe.

Korte terugblik op 2019:
De OVM Waterland en Omstreken UA, heeft een omvang van 1758 leden. Ons bedrijfsmodel als onderlinge verzekeraar blijft succesvol. Onderlinge verzekeraars vertegenwoordigen een marktaandeel ( gemeten naar brutopremie) van ongeveer 25 % van de markt.
Het jaar 2019 laat zien dat het ledenaantal nog steeds stabiel is. Voorts zien we dat bij onze leden het aantal verzekeringen (varia,totaalpakket) toeneemt. Heeft u alleen een opstal- of inboedelverzekering, onze medewerkers adviseren u graag over onze overige verzekeringsproducten.

Het financieel resultaat van de Onderlinge Waterland is positief en leidt tot een voorstel voor premierestitutie.
Dit houdt in dat wij u kunnen mededelen dat onderstaande percentages aan de leden zal worden uitgekeerd.
*Particuliere leden van de Onderlinge Waterland 12% premierestitutie
*MKB leden van de Onderlinge Waterland  6% premierestitutie
De premierestitutie zal in de maand juni 2020 aan alle leden worden uitgekeerd.

Mocht u naar aanleiding van de stukken vragen of opmerkingen hebben, wilt u dan contact met ons opnemen.
Indien u vóór 15 april 2020 niet heeft gereageerd, verleent u automatisch decharge aan de RvC en het bestuur voor het gevoerde beleid over 2019.
In dit kader verwijzen wij u naar de statuten artikel 8 paragraaf 2.

Wij willen u hartelijk danken voor uw begrip. Ons kantoor is de komende tijd voor bezoek gesloten, maar wij zijn tijdens kantooruren telefonisch en per email bereikbaar.

Met vriendelijke groet,


Namens het bestuur