Algemene ledenvergadering 11-5-2021

Door de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus heeft het bestuur, na overleg met de RvC, besloten de Algemene Leden Vergadering, die voor 11 mei 2021 op de agenda stond, ook dit jaar niet  door te laten gaan. We nemen geen enkel risico met betrekking tot de gezondheid van onze leden, partners en medewerkers. Wij hebben u in april daarover al schriftelijk over geïnformeerd.  N.a.v. de stukken zijn er geen op of aanmerkingen binnengekomen en is er dus decharge van het bestuur verleend.

Verder zijn wij verheugd u te kunnen mededelen dat, ondanks de geringe winst, toch is besloten om premie restitutie te verlenen, 5% voor particuliere leden en 2.5% voor onze MKB leden. Deze premie restitutie zal in de maand juni aan u worden uitbetaald.

Ook onze toekomstige samenwerkingspartner Onderlinge de Veenhoop heeft op deze manier zijn jaarvergadering gehouden en decharge van de leden verkregen. Wij gaan ons nu bezig houden met de samenwerking en mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dit graag van u.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en RvC van Onderlinge Waterland.