Algemene Leden Vergadering

Oosthuizen,  14 april 2021

Geacht lid,

Door de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus heeft het bestuur, na overleg met de RvC, besloten de Algemene Leden Vergadering, die voor 11 mei 2021 op de agenda stond, ook dit jaar niet door te laten gaan. We nemen geen enkel risico met betrekking tot de gezondheid van onze leden, partners en medewerkers.

Uiteraard zullen alle stukken betreffende de ledenvergadering weer op onze website geplaatst worden. U kunt de stukken downloaden via onderstaande link.

www.onderlingewaterland.nl/over-ons/de-organisatie

Een samenvatting van de cijfers kunt u bekijken via deze link.

Terugblik 2020:
De OVM Waterland en Omstreken UA, heeft een omvang van 1746 leden.
Ons bedrijfsmodel als onderlinge verzekeraar blijft succesvol. Onderlinge verzekeraars vertegenwoordigen een marktaandeel ( gemeten naar brutopremie) van ongeveer 25 % van de markt.

Het jaar 2020 laat zien dat het ledenaantal nog steeds stabiel is.
Voorts zien we dat bij onze leden het aantal verzekeringen (varia,totaalpakket) toeneemt.

Heeft u alleen een opstal- of inboedelverzekering, onze medewerkers adviseren u graag over onze overige verzekeringsproducten.

De financiële positie van de Onderlinge Waterland is ondanks een paar grote brandschades,  zeer stabiel en leidt tot een voorstel voor premierestitutie. Dit houdt in dat wij u kunnen mededelen dat het onderstaande percentage, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, aan de leden zal worden uitgekeerd.

*Particuliere leden van de Onderlinge Waterland               5 % premierestitutie
*MKB Leden van de Onderlinge Waterland                      2,5 % premierestitutie.
De premierestitutie zal in de maand juni 2021 aan alle leden worden uitgekeerd.

Heeft u geen internetverbinding dan kunt u de stukken ook telefonisch bij ons opvragen 0299-401578.
We sturen de stukken dan per post naar u toe.

Indien u vóór 11 mei  2021 niet heeft gereageerd, verleent u automatisch decharge aan de RvC en het bestuur voor het gevoerde beleid over 2020.

In dit kader verwijzen wij u naar de statuten artikel 8 paragraaf 2, die u op onderstaande pagine onder het kopje statuten kunt vinden.
https://www.onderlingewaterland.nl/over-ons/de-organisatie/

Wij willen u hartelijk danken voor uw begrip en hopen u volgende jaar weer op de vertrouwde wijze te mogen begroeten.