Bewaar jij je contactloze autosleutel wel veilig?

De techniek maakt ons leven gemakkelijker. Midden in de nacht naar je sleutel zoeken: “Zat ie nou in mijn jas of in mijn tas?”, is zo’n ongemak dat de techniek toch maar mooi heeft opgelost met de “contactloze sleutel”. Tsja, maar elk voordeel heeft ook zijn nadeel.

Contactloos

In Nederland rijden er op dit moment circa een miljoen auto’s rond die op afstand geopend en gestart kunnen worden doordat de eigenaar een vaak fraai vormgegeven item heeft met daarin een zender die als traditionele sleutel fungeert. Heel gemakkelijk. Je komt aanlopen en de auto pikt de zender op en haalt het portier van slot af. Je stapt zo naar binnen en met een druk op de knop start de auto. Gemakkelijk. Zeker.

Sleutel is zender

De auto herkent de sleutel die komt “aanwandelen” doordat deze voortdurend een signaal uitzendt. De auto herkent wel het signaal maar niet in welke jas de sleutel zit! Daarvan wordt in toenemende mate misbruik gemaakt door autodieven. Want wat doet de gemiddelde Nederlander? Die legt bij thuiskomst de autosleutel “op het plankje bij de voordeur”. Het is technisch vrij eenvoudig om het signaal van zo’n sleutel die dicht bij de voordeur ligt van buitenaf “op te pikken” en versterkt door te sturen naar de auto. De auto gaat dan van het slot en de dief kan rustig wegrijden. Heel simpel. Er hoeft niet in de woning ingebroken te worden, want het signaal pak je van buiten de woning op. Ook de auto blijft onbeschadigd. Een voordeel voor de dief!

U kunt zelf iets doen

Veel verzekeraars vergoeden bij diefstal geen schade wanneer er geen sprake is van braaksporen. Dat geeft in de praktijk een probleem. Want bij het “stelen” van het signaal van de contactloze sleutel zijn er geen braaksporen. Heeft u een auto met een contactloze sleutel, dan kunt u wel iets doen om het risico te verminderen. U kunt bijvoorbeeld de sleutel op een andere plaats leggen dan vlak bij de voordeur. Hoe verder van de buitenmuren en ramen verwijderd, hoe zwakker het signaal is voor iemand die buiten staat en hoe moeilijker het dus wordt om dit signaal te gebruiken om door te sturen naar de auto. Ook kunt u de sleutel bewaren in een metalen doosje. Signalen dringen daar meestal niet doorheen.

Hooibroei een terugkerend gevaar

In samengepakt hooi en stro kunnen micro-organismen een gistingsproces veroorzaken. Daardoor stijgt de temperatuur en komen er vanaf ongeveer 55°C gassen vrij waardoor het hooi spontaan in brand kan vliegen. In Nederland worden elk jaar agrarische bedrijven getroffen door dit verschijnsel. Soms blijft de schade beperkt tot het hooi zelf, in andere gevallen branden worden schuren of zelfs hele boerderijen door brand verwoest.

Sterke geur

Hooibroei is vooral te herkennen aan een sterke geur die doet denken aan een mengsel van tabak en karamel. De grootse problemen doen zich voor aan het begin van het maaiseizoen. Dat komt doordat het malse jonge gras langer vochtig blijft. Ook de periode na augustus is riskant, omdat de samenstelling van het hooi dan verandert.

Preventie

Een beproefde manier om de risico’s te beperken, is het hooi na het maaien in plastic te verpakken, zodat er geen zuurstof bij kan komen. Daarnaast is het raadzaam om goed te ventileren en te zorgen voor voldoende ruimte rond het opgeslagen hooi en tussen de balen onderling. In algemene zin geldt ook: hoe groter de balen en hoe strakker samengeperst het hooi, des te groter de kans op hooibroei.

Bent u agrariër en vermoedt u dat er bij uw bedrijf hooibroei dreigt? Neem contact op met de Onderlinge, dan kunnen we samen zien of het nodig is de situatie te laten beoordelen door een deskundig inspecteur.

Wat doe je als je je eigen huis niet meer in kunt?

Sleutel(s) kwijt of gestolen? Jezelf buitengesloten en geen andere sleutel in de buurt? Er zijn verschillende situaties te bedenken waarin je dringend een slotenmaker nodig hebt. Maar wie bel je in zo’n geval? En wat mag zo’n grapje kosten?

Het risico bestaat dat je in de sleutelstress ondoordachte keuzes maakt. Bel daarom niet zomaar de eerste de beste slotenmaker die je op internet vindt.

Google de slotenmaker van je keuze

Gun jezelf de tijd om eerst even online te kijken of je recensies of andere verhalen kunt vinden over de slotenmaker die je wilt kiezen. De (eventuele) website van het bedrijf geeft vaak ook al een indruk.

Maak vooraf duidelijke afspraken

Vraag de slotenmaker vooraf hoe hij te werk gaat. Is er schade aan de deur te verwachten en zo ja, wie is daarvoor aansprakelijk? Als het slot vervangen moet worden, welke kwaliteit slot biedt de slotenmaker dan als vervanging aan?

Vraag ook naar de kosten waarmee je rekening moet houden. Wordt er een vaste prijs in rekening gebracht of werkt de slotenmaker op basis van uurtarief? Zijn de voorrijkosten inbegrepen? Is de prijs inclusief BTW? Kun je ook met pin of op factuur betalen?

Richtprijzen

Richtprijzen kun je vinden op de pagina’s van Slotenmakers Keurmerk Nederland. Ook op de website van de consumentenbond staan adviezen en richtprijzen.

Brandgevaar door zonnepanelen?

Onvakkundige montage van panelen leidt tot extra risico’s.

Al een aantal jaren wordt het ons met verschillende argumenten aantrekkelijk gemaakt om zonnepanelen op ons dak te laten leggen. Gevolg is dat inmiddels al zo’n een op de tien huishoudens in Nederland zonnepanelen heeft. Daarmee behoren we tot de top-3 van Europa. Goed voor de energietransitie en goed voor het milieu! Maar de enorme toename heeft helaas ook een keerzijde. Met name ondeskundig gemonteerde zonnepanelen kunnen namelijk dakbranden veroorzaken.

Ondeugdelijke montage

Uit onderzoek* blijkt dat brandincidenten met zonnepanelen waarschijnlijk vaak worden veroorzaakt door ondeugdelijke verbindingen. De onderzoekers vonden bijvoorbeeld gevallen waarbij in één verbinding connectoren van verschillende merken waren gebruikt. Ook komt het regelmatig voor dat stekkers onvakkundig en/of met het verkeerde gereedschap worden gemonteerd.

Te dicht op het dak

Een andere fout die wordt gemaakt, is dat een bestaand pannendak wordt vervangen door zonnepanelen. De panelen komen dan al gauw te dicht op het dakbeschot te liggen, vlak bij brandbare isolatie- en andere materialen. Door een combinatie van onvoldoende ventilatie een hoge temperatuur en een hoge energieproductie kunnen de aansluitkastjes of de kabels oververhit raken. Gevolg: een sterk verhoogd brandrisico.

Kies uw installateur zorgvuldig

De oorzaak van dakbranden door zonnepanelen ligt dus vaak in de vakkundigheid van de installateur. Gelukkig zijn er enkele keurmerken die u als consument de nodige zekerheid geven, zoals ‘Zonnekeur’ (van Holland Solar en Techniek Nederland) en ‘DEPK’ (Duurzame Energie Prestatie Keur). Ons advies: neem dit in ieder geval in overweging bij het kiezen van een installateur en ga niet zomaar met de eerste de beste partij in zee.

* Brandincidenten met Fotovoltaïsche Systemen in Nederland; ECN TNO/RVO

Algemene ledenvergadering 11-5-2021

Door de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus heeft het bestuur, na overleg met de RvC, besloten de Algemene Leden Vergadering, die voor 11 mei 2021 op de agenda stond, ook dit jaar niet  door te laten gaan. We nemen geen enkel risico met betrekking tot de gezondheid van onze leden, partners en medewerkers. Wij hebben u in april daarover al schriftelijk over geïnformeerd.  N.a.v. de stukken zijn er geen op of aanmerkingen binnengekomen en is er dus decharge van het bestuur verleend.

Verder zijn wij verheugd u te kunnen mededelen dat, ondanks de geringe winst, toch is besloten om premie restitutie te verlenen, 5% voor particuliere leden en 2.5% voor onze MKB leden. Deze premie restitutie zal in de maand juni aan u worden uitbetaald.

Ook onze toekomstige samenwerkingspartner Onderlinge de Veenhoop heeft op deze manier zijn jaarvergadering gehouden en decharge van de leden verkregen. Wij gaan ons nu bezig houden met de samenwerking en mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dit graag van u.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en RvC van Onderlinge Waterland.

7 veelgestelde vragen over schadevrije jaren

Wat betekenen die jaren zonder autoschade nou precies voor uw verzekering?

Het begrip ‘schadevrije jaren’ bij de autoverzekering roept weleens wat verwarring op. Daarom hebben we een aantal veel gestelde vragen over dit onderwerp voor u op een rijtje gezet.

1. Wat verstaan we onder schadevrije jaren?

Met schadevrije jaren bedoelen we het aantal jaren dat u heeft autogereden zonder schade te claimen bij de verzekeraar. Het is een belangrijke basis voor de premie van uw autoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe hoger uw no-claimkorting – en hoe lager de premie die u betaalt.

2. Wat gebeurt er als ik wel een autoschade claim?

Claimt u een autoschade die u zelf heeft veroorzaakt, dan worden er meestal vijf schadevrije jaren van uw totaal afgetrokken. Heeft u vijftien of meer schadevrije jaren, dan wordt uw totaal na een claim altijd teruggezet op tien.

3. Wat zijn negatieve schadevrije jaren?

Als u bijvoorbeeld twee schadevrije jaren heeft en een door uzelf veroorzaakte autoschade claimt, komt u op drie negatieve schadevrije jaren te staan. Dat noemen we ook wel malusregistratie. Mensen met een malusregistratie worden niet door alle verzekeraars geaccepteerd.

4. Kan ik mijn schadevrije jaren meenemen naar een nieuwe verzekeraar?

Wanneer u uw autoverzekering opzegt, worden uw schadevrije jaren geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem heet Roy Data. Als u een nieuwe autoverzekering afsluit bij een andere verzekeraar, kan die vanuit de genoemde database uw schadevrije jaren overnemen in uw nieuwe polis.

5. Hoe lang blijven mijn schadevrije jaren geldig?

Uw schadevrije jaren blijven niet onbeperkt geldig. De meeste verzekeraars hanteren een geldigheidstermijn van maximaal één jaar na opzegging van de verzekering.

 6. Gelden mijn schadevrije jaren ook voor mijn partner?

Als u een autoverzekering aanvraagt, moet u de bestuurder opgeven die het meest in de auto rijdt.

Schadevrije jaren gelden alleen voor degene op wiens naam de autoverzekering staat. Als u dat niet bent, bouwt u ook geen schadevrije jaren op.

7. Gelden mijn schadevrije jaren ook voor een tweede auto?

Als u er een tweede auto bij neemt, kunt u uw opgebouwde schadevrije jaren daar niet voor laten gelden. Voor die tweede auto moet u weer helemaal opnieuw beginnen met het opbouwen van schadevrije jaren.  Soms is wel het wel mogelijk om voor een tweede auto korting aan te vragen, maar dit is niet standaard. Vraag ons er naar.

Heeft u nog andere vragen over schadevrije jaren en uw autoverzekering? Wij helpen u graag!

Hoe laat ik mijn huis veilig achter?

Nu we langzamer hand uit de lockdown komen en meer mogen, zullen we ook meer van huis zijn. Een vakantie, op bezoek bij vrienden of een dagje uit. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw woning veilig achterblijft? Om je te helpen hebben wij 11 tips!

Tip 1: Sluit ramen en deuren goed af.

Wanneer je vertrekt vergeet je nog wel eens een raam of deur dicht te doen. Check altijd even of alles goed dicht is. Een dief is eerder binnen dan je denkt, al helemaal als je voordeur gewoon openstaat…

Tip 2: Doe net alsof er iemand thuis is

Het is slim om net te doen alsof je thuis bent. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een aantal lampen aan te laten of een muziekje aan te zetten. Wanneer een inbreker dit ziet of hoort, zullen ze jouw huis waarschijnlijk overslaan.

Tip 3: Zorg voor zicht

Wanneer er hoge struiken in je tuin staan is het voor anderen lastig te controleren of je ongewenst bezoek hebt. Het is daarom verstandig om de struiken kort te houden waardoor de buren je huis in de gaten kunnen houden als jij weg bent.

Tip 4: Informeer je buren

Nu we het toch over je buren hebben, vraag of zij een oogje in het zeil houden. Zo heb je meer controle op je huis, mocht er toch een inbreker langskomen.

Tip 5: Zet hulpmiddelen vast

Wanneer er containers, ladders of andere hulpmiddelen rond je huis staan, maak je het de inbreker erg makkelijk. Zorg ervoor dat deze hulpmiddelen vaststaan.

Tip 6: Leg je sleutels niet buiten

Waar kijken inbrekers het eerst? Juist, in de plantenbak of onder de mat. Het is natuurlijk handig voor als jij je sleutels bent vergeten, maar ook erg makkelijk voor inbrekers. Leg je sleutels dan bij de buren zodat de sleutels ‘bewaakt’ worden.

Tip 7: Schrik de inbreker af

Wanneer een inbreker een camera ziet hangen denkt de inbreker wel twee keer na om jouw huis te bezoeken. Schrik de inbreker daarom af met bijvoorbeeld en camera of alarm.

Tip 8: Voorkom hengelen

Inbrekers zijn best handig en kunnen door middel van een klerenhanger jouw deur openen, hoe? Als jij je sleutel in de deur laat zitten, draaien ze deze om met een klerenhanger. Laat je sleutel daarom nooit in de deur zitten.

Tip 9: Berg waardevolle spullen op

Wanneer er in het zicht kettingen, horloges en andere waardevolle spullen liggen, denken inbrekers al dat zij de jackpot hebben gewonnen. Laat daarom geen waardevolle spullen in het zicht liggen, berg ze op als je weggaat.

Tip 10: Maak van je huis een fort

Zorg ervoor dat inbrekers een lastige klus hebben om in jouw huis te komen. Je maakt het de inbreker lastig door een goed slot, anti inbraakstrippen en dievenklauwen.

Tip 11: Geef ze geen informatie

Niet alleen je vrienden en familie zitten op social media, maar ook inbrekers. Zet daarom dan ook geen informatie over jouw vakantie of dagje weg. Je ze dan net zo goed een uitnodiging sturen.