Help! Mijn huis verzakt!

Lange, droge zomer
Al jaren is bekend dat woningen in Nederland verzakken. De lange, droge zomer van 2018,  heeft er echter voor gezorgd dat het aantal verzakkende huizen fors is toegenomen. Als het grondwaterpeil daalt kunnen woningen met een houten paalfundering ten prooi vallen aan een schimmel of een bacterie die het hout aantast,  waardoor verzakkingen kunnen ontstaan.

Sinds de afgelopen, droge zomer zien we ook steeds vaker meldingen van verzakkingen van huizen die op “op staal” zijn gefundeerd, met andere woorden: direct op de ondergrond. Door de lage grondwaterstand klinkt het klei in, waardoor de bodem daalt en je huis verzakt.

Het zijn vooral de huizen van vóór 1970 die een risico lopen, één op de vier dreigt te verzakken. De schade die huizen oplopen door een verzakking lopen uiteen van klemmende deuren tot scheuren in muren en vloeren. Een woning kan bij ernstige verzakking zelfs onbewoonbaar worden.

Dekt mijn woonhuisverzekering schade door verzakking?
Nee, helaas,  de woonhuisverzekering vergoedt alleen schade die door een plotselinge gebeurtenis veroorzaakt wordt, zoals storm of brand. Verzakkingen ontstaan juist door een langlopend natuurverschijnsel. Als huiseigenaar bent u dus zelf verantwoordelijk voor de fundering van uw woning.

Op de website van het  Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek kunt terecht voor meer informatie.

Samen halen we er meer uit!

Kosteloze, vrijblijvende verzekeringscheck.

Bent u agrarisch ondernemer? Dan moet u in deze tijd ongetwijfeld hard werken om een goede opbrengst uit uw bedrijf te halen. Onderlinge Waterland kan u daarbij helpen. Wij kennen uw sector en de problemen waarmee u te maken kunt krijgen. We hebben onze verzekeringsproducten daar ook zorgvuldig op afgestemd.

Maar we nemen eveneens de tijd om ú te leren kennen en begrijpen. Wat zijn uw ambities? Welke risico’s kunt en wilt u zich permitteren en welke niet? Wat heeft u al verzekerd en zijn er ook zaken die anders – misschien wel voordeliger – opgelost kunnen worden?

Om dat allemaal goed in kaart te brengen, bieden wij u een geheel vrijblijvende, kosteloze verzekeringscheck aan. Een persoonlijke kennismaking, liefst gewoon bij u aan de keukentafel, waarbij we samen uw wensen en mogelijkheden in kaart brengen.

Klik hier  voor meer informatie, onderaan de pagina kunt u uw gegevens achterlaten,  wij nemen dan  snel contact met u op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Laad mobiele apparatuur verstandig op

De meeste mensen herkennen het beeld: overal in huis liggen voortdurend smartphones, tablets en laptops op te laden. Maar wist u dat door oververhitte accu’s en batterijen steeds vaker woningbranden ontstaan? De oorzaak blijkt vooral te liggen in verkeerd materiaal, zoals laders die niet officieel bij het apparaat horen. Op die manier kan al snel oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg.

Overladen mobiele telefoon en tablet leidt tot brand

Een ander brandrisico is ‘overladen’: een apparaat dat opgeladen aan de lader blijft liggen. Het is daarom verstandig om bij opgeladen apparatuur meteen de stekker uit het stopcontact te halen. Brandweer en verzekeraars adviseren om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden wanneer u niet thuis bent of ligt te slapen.

Risicomonitor Woningbranden

De toegenomen brandmeldingen als gevolg van het opladen van apparatuur komen naar voren uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. Het aantal brandclaims is vorig jaar licht gedaald. Dat komt vermoedelijk doordat het aantal dagen met heftig noodweer beperkt bleef. In Overijssel en Drenthe noteerden verzekeraars relatief de meeste brandclaims per 1.000 huishoudens, in Zeeland en Friesland de minste.

Top 5 brandoorzaken

Volgens de risicomonitor Woningbranden ziet de top vijf van brandoorzaken er als volgt uit: koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19%) en keuken (16%).

Criminelen kloppen aan op het platteland

De criminaliteit zoekt het platteland op. Wat zijn de gevaren?

Het komt steeds vaker voor: criminelen die aankloppen bij agrariërs met de vraag of ze een leegstaande schuur, stal of hal kunnen huren, bijvoorbeeld om spullen op te slaan. Helaas zijn die criminelen meestal niet als zodanig te herkennen. Daardoor gebeurt het maar al te vaak dat iemand te goeder trouw ruimte verhuurt aan mensen die daar minder goede bedoelingen mee hebben. Zoals het telen van hennep of het fabriceren van drugs.

Op zulke huurders zit niemand te wachten, alleen al om redenen van goed fatsoen. Maar wat niet iedereen zich realiseert is dat criminele activiteiten in een pand ook problemen kunnen veroorzaken met de verzekering. Wanneer in een schuur bijvoorbeeld een drugslab is ingericht en er ontstaat brand, dan is de schade vaak niet verzekerd en wordt er dus ook niet uitgekeerd.

Veel boeren worden benaderd

Volgens een onderzoek van dagblad Trouw is zeker 15 procent van de boeren wel eens benaderd door criminelen die op zoek zijn naar ruimte voor hun illegale activiteiten. In sommige delen van Nederland ligt dit percentage nog beduidend hoger. Politie en justitie doen hun best om de oprukkende criminaliteit in te dammen, maar ze hebben niet voldoende middelen om continu het hele buitengebied te beschermen.

Hoe voorkomt u problemen?

Hoe kunt u nu voorkomen dat u met dit soort problemen te maken krijgt? Allereerst natuurlijk door als agrariër niet zomaar met elke huurder in zee te gaan. Zeker wanneer een huurder zonder mopperen bereid is veel geld neer te leggen, is voorzichtigheid geboden. Maar het is ook een kwestie van algemene waakzaamheid. De aanwezigheid van een  hennepkwekerij is bijvoorbeeld vaak te herkennen aan:

  • een sterke geur zoals u die misschien wel kent van coffeeshops
  • een constant gebrom van afzuiginstallaties
  • wanneer overal sneeuw ligt: een dak zonder sneeuw
  • extra luchtafvoerpijpen in het dak

Bel de politie

Heeft u het idee dat er in een pand in uw omgeving een hennepkwekerij of drugslab is gevestigd? Ga er niet zelf op af maar meld het bij de politie: 0900-8844 (lokaal tarief). U kunt ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 (gratis).